Kiss me Kate

Kiss me Kate 

Staatstheater Kassel (2015)
Musikalische Leitung: Alexander Hannemann
Regie: Tom Ryker
Bühne: Mayke Hogger
Choreographie: Lillian Stillwell
Kostüme: Uta Meenen 
Fotos: N. Klinger