Les Misérables

Konzert Theater St. Gallen | CH

Les Misérables

Musik: Claude-Michel Schönberg
Texte: Herbert Kretzmer
Musikalische Leitung: Koen Schoots/Stéphane Fromageot
Regie: Josef E. Köpplinger
Choreografie/Co-Regie: Ricarda Regina Ludigkeit
Bühne: Rainer Sinell
Kostüm: Uta Meenen
Licht: Andreas Enzler